Toimintaa ennen ja nyt

Nurmin vesihuolto-osuuskunta – Ensimmäiset 10 vuotta

Nurmin vesihuolto-osuuskunta perustettiin 26. lokakuuta 1999. Osuuskunnan perustamiseen vaikuttavina syinä olivat mm Nurmin alueella esiintyvä  kaivovesien korkea  ruostepitoisuus  sekä tihentyneestä asutuksesta johtuva jätevesien imeytysongelma, mikä näkyi joissakin tapauksissa talousveden kolibakteeritason nousuna. Osuuskunnan tehtäväksi  tuli rakentaa ja vastata aluksi Nurmin kiinteistötihentymän vesihuollosta ja sittemmin myös Sorilan alueen vesihuollosta.

Vuoden 2002 lopussa vesihuolto-osuuskuntaan kuuluu 106 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Vesihuoltoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on yhteensä 48 kpl.

Ajankohtaista asiaa

Sorilan vesihuollon rakentaminen

Sorilan alueen vesihuollon rakentaminen on jatkunut läpi kesän  Urakoitsijana on toiminut Maanrakennus Jokinen Oy Ikaalisista. Sama urakoitsija urakoi myös Tampereen Veden runkolinjan Sorilaan. Poikkeuksellinen suuri määrä kallion louhintaa  hidasti jossain määrin aikataulua. Ensimäiset Sorilanjoenahteen kiinteistöt saivat verkostovettä jo heinäkuun lopulla.

Kaivurimiehet ovat pitävät lomataukoa viikoilla 31-32. Maanantaina 11 päivä elokuuta jatkuu talohaarojen  rakentaminen Sorilan alueen kiinteistöille.  Runkoputkien painekokeen ja puhtauden tarkastuksen jälkeen kiinteistöt voidaan liittää verkostoon.

Männikön alueen rakentaminen

Tavoitteenamme ollut vesihuoltoverkon jatkaminen Männikön alueelle on edelleen vaikeuksissa. Koska suunniteltu putkiston linjaus kiertelee pitkästi kaupungin omistamilla peltoalueilla, katsovat kiinteistö- ja kaavaviranomaiset sen vaikeuttavan suuresti joskus tapahtuvaa kaavoittamista. Asiasta ei vielä ole lopullista päätöstä, joten neuvotteluja jatketaan kaupungin kanssa.

Vaihtoehtona olisi tietenkin linjata putki uudestaan muita reittejä pitkin. Tällöin suurin osa kiinteistöjen viemäröinneistä jouduttaisiin hoitamaan pumppaamolla. Se olisi kalliimpi ratkaisu ja siten edellyttäisi kaikkien kiinteistöjen mukaan lähtöä.

Nurmin täydennysrakentaminen

Syksyn aikana tullaan rakentamaan runkolinjoja myös Nurmin alueelle. Heinontieltä vedetään runkolinjaa kevyenliikenteen väylän luiskassa aina pankin kiinteistön vastapäätä saakka.

I.    YLEISTÄ

Nurmin vesihuolto-osuuskunta perustettiin 26. lokakuuta 1999. Osuuskunnan perustamiseen vaikuttavina syinä olivat mm Nurmin alueella esiintyvä  kaivovesien korkea  ruostepitoisuus  sekä tihentyneestä asutuksesta johtuva jätevesien imeytysongelma, mikä näkyi joissakin tapauksissa talousveden kolibakteeritason nousuna. Osuuskunnan tehtäväksi  tuli rakentaa ja vastata aluksi Nurmin kiinteistötihentymän vesihuollosta ja sittemmin myös Sorilan alueen vesihuollosta.

Vesihuolto-osuuskuntaan kuuluu 106 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Vesihuoltoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on yhteensä 48 kpl  (31.12.2002).

Osuuskunnan toimintaa johtaa hallitus, jossa on kuusi jäsentä ja enintään kuusi varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain kaksi jäsentä on erovuoroisina. Osuuskuntalain mukaisena hallinnonhoitajana toimii hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Hallituksen kokoonpano sekä toimitusjohtaja yhteystietoineen on esitetty liitteessä 1.

II.    TOIMINTA

Nurmin Vesihuolto-osuuskunnan toiminta perustuu yhteistyöhön Tampereen Veden kanssa. Tampereen Vesi toimittaa osuuskunnalle kaiken tarvittavan talousveden sekä vie osuuskunnan kokoaman jäteveden Viinikanlahden puhdistamolle.

Vesihuolto-osuuskunta liittyy Tampereen Veden runkovesijohtoputkeen neljässä vesimittauspisteessä: Lintukalliontien, Heinontien, Sorilanjoenahde sekä Sorila. Jätevesiviemärien liittymäpisteitä Tampereen Veden viemäriverkostoon on useampia, jopa kiinteistökohtaisia.

Sorilan asukkaiden pyynnöstä osuuskunnan verkosto laajennettiin Sorilan alueella . Samassa yhteydessä toteuttiin myös Sorilanjoenahteen kiinteistöjen liittäminen verkostoon. Sorilan alue rakennetaan kolmessa vaiheessa. Vaihe I, koulun ympäristö ja Sorilanjoenahde toteuteutus kevään ja kesän 2003 aikana.  Vaihe II, Männikön ympäristö ja  Hinkkalan alue rakennetaan myöhemmin. Osuuskunnalla on valmiit suunnitelmat Lauritanhuan alueen vesihuollosta. Se on toteutettavissa mikäli tarvetta ja halukkuutta ilmenee. Vesijohto- ja viemäriverkoston kokonaispituus Nurmin alueella on noin 3 600 metriä, josta osuuskunnan runkoputkistoa on noin 3000 metriä. Sorilan I-alueen vesihuoltoverkoston pituus on noin 2000 metriä.

Sorilan vesihuollon rakentaminen

Sorilan alueen vesihuollon rakentaminen on jatkunut läpi kesän  Urakoitsijana on toiminut Maanrakennus Jokinen Oy Ikaalisista. Sama urakoitsija urakoi myös Tampereen Veden runkolinjan Sorilaan. Poikkeuksellinen suuri määrä kallion louhintaa  hidasti jossain määrin aikataulua. Ensimäiset Sorilanjoenahteen kiinteistöt saivat verkostovettä jo heinäkuun lopulla.

Kaivurimiehet pitävät lomataukoa viikoilla 31-32. Maanantaina 11 päivä elokuuta jatkuu talohaarojen  rakentaminen Sorilan alueen kiinteistöille.  Runkoputkien painekokeen ja puhtauden tarkastuksen jälkeen kiinteistöt voidaan liittää verkostoon.

Männikön alueen rakentaminen

Tavoitteenamme ollut vesihuoltoverkon jatkaminen Männikön alueelle on edelleen vaikeuksissa. Koska suunniteltu putkiston linjaus kiertelee pitkästi kaupungin omistamilla peltoalueilla, katsovat kiinteistö- ja kaavaviranomaiset sen vaikeuttavan suuresti joskus tapahtuvaa kaavoittamista. Asiasta ei vielä ole lopullista päätöstä, joten neuvotteluja jatketaan kaupungin kanssa.

Vaihtoehtona olisi tietenkin linjata putki uudestaan muita reittejä pitkin. Tällöin suurin osa kiinteistöjen viemäröinneistä jouduttaisiin hoitamaan pumppaamolla. Se olisi kalliimpi ratkaisu ja siten edellyttäisi kaikkien kiinteistöjen mukaan lähtöä.

Nurmin täydennysrakentaminen

Syksyn aikana tullaan rakentamaan runkolinjoja myös Nurmin alueelle. Heinontieltä vedetään runkolinjaa kevyenliikenteen väylän luiskassa aina pankin kiinteistön vastapäätä saakka.

I.    YLEISTÄ
Osuuskunnan toimintaa johtaa hallitus, jossa on kuusi jäsentä ja enintään kuusi varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain kaksi jäsentä on erovuoroisina. Osuuskuntalain mukaisena hallinnonhoitajana toimii hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Hallituksen kokoonpano sekä toimitusjohtaja yhteystietoineen on esitetty liitteessä 1.

II.    TOIMINTA

Nurmin Vesihuolto-osuuskunnan toiminta perustuu yhteistyöhön Tampereen Veden kanssa. Tampereen Vesi toimittaa osuuskunnalle kaiken tarvittavan talousveden sekä vie osuuskunnan kokoaman jäteveden Viinikanlahden puhdistamolle.

Vesihuolto-osuuskunta liittyy Tampereen Veden runkovesijohtoputkeen neljässä vesimittauspisteessä: Lintukalliontien, Heinontien, Sorilanjoenahde sekä Sorila. Jätevesiviemärien liittymäpisteitä Tampereen Veden viemäriverkostoon on useampia, jopa kiinteistökohtaisia.

Sorilan asukkaiden pyynnöstä osuuskunnan verkosto laajennettiin Sorilan alueella . Samassa yhteydessä toteuttiin myös Sorilanjoenahteen kiinteistöjen liittäminen verkostoon. Sorilan alue rakennetaan kolmessa vaiheessa. Vaihe I, koulun ympäristö ja Sorilanjoenahde toteuteutus kevään ja kesän 2003 aikana.  Vaihe II, Männikön ympäristö ja  Hinkkalan alue rakennetaan myöhemmin. Osuuskunnalla on valmiit suunnitelmat Lauritanhuan alueen vesihuollosta. Se on toteutettavissa mikäli tarvetta ja halukkuutta ilmenee. Vesijohto- ja viemäriverkoston kokonaispituus Nurmin alueella on noin 3 600 metriä, josta osuuskunnan runkoputkistoa on noin 3000 metriä. Sorilan I-alueen vesihuoltoverkoston pituus on noin 2000 metriä.

Hirviniemen rakennusprojekti 2010-

1. Alkutilanne

Hirviniemen alueella talousveden laatu ja riittävyys ovat vaihdelleet niin ajallisesti kuin myös paikallisesti. Pora- ja rengaskaivojen veden riittävyydet ovat vaihdelleet ajankohdan ja pohjavesitilanteen mukaisesti. Laadullisina ongelmina ovat olleet alueella yleisesti koholla oleva arseenipitoisuus sekä vaihtelevat rauta- ja mangaanipitoisuudet. Kaikki tällaiset ongelmatekijät ovat vaikuttaneet eri kiinteistöillä eri tavoin.

Jo vuonna 2003 alueenasukkaat perustivat vesihuolto-osuuskunnan selvittämään ja kehittämään alueen vesihuollon järjestelyjä. Vesihuolto-osuuskunnan aktiivisen toiminnan seurauksena vesihuollon järjestelyjä ja tarvetta alueella selvitettiin Tampereen kaupungin toimesta. Konkreettisia toimia vesihuollon rakentamiseksi ei toteutettu johtuen osin maankäytön suunnittelun keskeneräisyydestä.

Ympäristökeskuksen aloitteesta, kevättalvella 2010 Nurmin vesihuolto-osuuskunta selvitteli mahdollisuuksiaan osallistua Hirviniemen vesihuollon toteuttamiseen. Nurmin vesihuolto-osuuskunnan toiminta-aluetta laajentamalla muodostettaisiin alueelle yhteinen suurempi ja siten toimintakykyisempi vesihuoltolaitos. Nurmin vesihuolto-osuuskunta vastasi myönteisesti asiaan huhtikuussa 2010.

2.Alkuvalmistelut

ELY-keskuksen, Tampereen kaupungin sekä Nurmin vesihuolto-osuuskunnan keskinäisessä neuvottelussa selviteltiin Hirviniemen vesihuollon toteuttamisjärjestelyjä. Tämän keskustelun myötä Nurmin vesihuolto-osuuskunta päätti hakea Tampereen kaupungilta toiminta-alueen laajentamista Hirviniemen alueella. Tässä yhteydessä katsottiin olevan hyvät mahdollisuudet toteuttaa myös Sorilan länsipuoleisen osan vesihuollon järjestelyt. Toiminta-alue määrityksen ohella haettiin myös projektin tarvitsemia vesihuoltoavustuksia niin ELY:n vesihuoltoavustuksista kuin myös Tampereen kaupungin vesiosuuskunnille osoitettavasta vesihuoltotuesta. Toiminta-alue määritys on edellytyksenä vesihuoltoavustuksen saamiselle.Samalla aloitettiin myös asukkaille suunnattu tiedotuskampanja tulevasta vesihuollon järjestelystä.

Toiminta-alueprosessi eteni viranomaismenettelyssä nähtävillä oloon toukokuussa 2011.Tämän jälkeen toiminta-alueen selvittelyä on jatkettu kaupungin toimesta. On nähtävissä, että toiminta-aluepäätös menee yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn lokakuun aikana

Hankkeen rahoituksen kannalta ELY-keskus teki päätöksen myöntää vesihuolto määrärahoistaan 155 000 euron vesihuoltoavustuksen Hirviniemen vesihuollon rakentamiseen. Tampereen kaupungin osalta tuki vesihuollon toteuttamiseen päätetään tulevan budjetti2012 neuvottelujen yhteydessä. Kyseinen päätös edellyttää myös yhdyskuntalautakunnan lainvoimaista päätöstä toiminta-alueesta. Tuleva tuki voi vaihdella, riippuen kokonaiskustannuksista sekä mukaan lähtevien kiinteistöjen lukumäärästä.

3. Liittymismaksut

Kiinteistökohtainen liittymismaksu vesihuoltoverkostoon Hirviniemessä arvioidaan olevan noin 9000 euroa, ei kuitenkaan yli 10 000 euroa.Kunkin kiinteistön liittymismaksu veloitetaan pääosin välittöminä rakennusvaiheiden mukaisina maksuerinä sekä loput vuotuisina liittymismaksun lyhennyserinä. Liittymismaksu on mahdollista maksaa myös heti pois. Näin menetellen kiinteistöjen kustannukset tulevat jakaantumaan pidemmälle ajanjaksolle (10–15 v).

Välittömästi Sorilan läheisyydessä olevien kiinteistöjen liittymismaksu tällä hetkellä on osuuskunnan taksataulukon mukainen, eli 4000 €.

Liittymissopimuksessa määritellään ja sovitaan vesihuollon runkoverkosta jokaiselle kiinteistölle liittymispiste. Tämän liittymispisteen ja kiinteistön väliset putket ovat tonttijohtoja. Tonttijohtojen rakentamis- ja ylläpitokustannukset kuuluvat pääsääntöisesti liittyjälle. Niihin kiinteistöihin, jotka lähtevät heti alkuvaiheessa toimintaan mukaan, osuuskunta tarjoaa osittaista tukea tonttijohtojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Samanaikainen suunnittelu ja rakentaminen runkoverkoston muun osan kanssa säästävät myös kiinteistöjen kustannuksia. Jälkeenpäin liittyjille vesihuolto-osuuskunta osoittaa runkoverkosta sopivan liittymispisteen, josta kiinteistö rakentaa omin kustannuksin tonttijohtonsa.

4. Tulevaa

Hirviniemen alueelta on liittynyt osuuskuntaa jo yli 60 kiinteistöä. Se on hyvä määrä, mutta hankkeen kokonaisuus huomioiden olisi toivottavaa, että ne kiinteistöt, jotka eivät ole vielä liittyneet osuuskuntaan, tekisivät päätöksensä vesihuoltoverkostoon liittymisestä mahdollisimman pian.

Vesihuoltohankkeen toteuttamiseksi tulemme toiminta-aluepäätöksen jälkeen käynnistämään vesihuoltoverkoston yksityiskohtaisen suunnittelun. Tällöin määritellään vesihuoltolinjojen sijainti lukkoon niiden kiinteistöjen osalta, jotka ovat lähteneet mukaan. Tästä seuraa, että vesihuoltolinja ei sijoitu kaikille edullisimpaan paikkaan vaan jälkeenpäin liittyjät saattavat joutua myöhemmin kustantamaan suurempia tonttijohtojen vetoja.

Mikäli rahoitusratkaisut ja yksityiskohtainen suunnittelu valmistuvat syystalven aikana on tällöin mahdollista aloittaa varsinaiset maanrakennustyöt kevättalvella 2012 runkoverkoston rakentamisella.