Sivuston käyttöehdot ja Tietoturvaseloste

Tervetuloa NVOSK-sivuille (jäljempänä WWW-sivut).

Avaamalla NVOSK-sivut sitoudut käyttäjänä noudattamaan seuraavia käyttöehtoja:

NVOSK WWW-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti tai muuten suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. WWW-sivujen sisällön tai sen osan, kuten tekstin, kuvamateriaalin ja merkkien (näihin rajoittumatta) kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman NVOSK:n etukäteen antamaa suostumusta.

Näillä WWW-sivuilla esitetyn aineiston käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen käyttöön on kuitenkin sallittua. Käyttäjänä voit esimerkiksi tulostaa otteita WWW-sivuista omaan yksityiseen käyttöösi. NVOSK:n WWW-sivut voivat kuitenkin sisältää yksittäisiä asiakirjoja ja dokumentteja, joihin voi liittyä erillisiä muita ehtoja, jotka ovat erikseen määritelty kyseisillä sivuilla.

Tiedotteiden ja muiden julkiseksi nimenomaisesti tarkoitetun aineiston käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, kuitenkin siten että tiedon ja/tai aineiston lähde mainitaan asianmukaisesti esitettävän tiedon ja/tai aineiston yhteydessä.

NVOSK ylläpitää WWW-sivujaan kaikkien käyttäjien hyödyksi sellaisena kuin ne kulloinkin ovat. NVOSK ei voi vastata sivuilla esitetyissä tiedoissa ja/tai aineistossa olevista virheistä tai epätarkkuuksista. NVOSK ei myöskään takaa sitä, että nämä sivut ovat luettavissa keskeytyksettä tai virheettömästi tai sitä, että WWW-sivuilla esiintyvät tiedot ja/tai aineisto jostain syystä katoaa tai muuttuu. NVOSK pidättää itselleen oikeuden muuttaa sivujen sisältöä ja rajoittaa sivujen käytettävyyttä haluamanaan ajankohtana.

NVOSK:n WWW-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille www-sivuille. Kun käyttäjänä siirryt tällaisille sivuille tulee sinun itse perehtyä näiden sivujen käyttöehtoihin ja hyväksyä ne ennen sivujen tarkastelun ja käytön aloittamista. NVOSK ei ota mitään vastuuta kolmannen osapuolen sivujen sisällöstä.

Lähettämällä meille aineistoa esimerkiksi sähköpostin välityksellä tai NVOSK:n WWW-sivujen kautta, käyttäjänä sitoudut siihen, että lähettämäsi tiedot ja/tai aineisto ei ole laitonta ja soveltuu muutoinkin julkaistavaksi, että aineisto on omaasi tai että sinulla muutoin on oikeus antaa se NVOSK:lle ja että olet ennen aineiston lähettämistä käyttänyt kohtuullisia varotoimia varmistuaksesi siitä, että lähetettävä aineisto ei sisällä viruksia tai muita haitallisia piirteitä.

Käyttäjänä et myöskään tule esittämään minkäänlaisia vaatimuksia NVOSK:aa kohtaan koskien lähettämääsi aineistoa ja/tai tietoja. NVOSK on täten vastuusta vapaa kaikkien sellaisten vaateiden osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti saattaisivat lähetetyn aineiston perusteella esittää NVOSK:lle.

Mikäli käyttäjänä havaitset todisteellisesti, että WWW-sivuilla esiintyy laitonta tai julkaisemiseen kelpaamatonta aineistoa ja/tai tietoja tai että tiedot ja/tai aineisto on virheellistä tai harhaanjohtavaa tai että näitä koskeva omistusoikeus kuuluu kolmannelle, NVOSK ottaa mielellään vastaan ilmoituksesi alla olevaan osoitteeseen tästä yhdessä asiaa koskevien todisteiden kanssa, jotta NVOSK voi toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Näillä WWW-sivuilla olevat tiedot, neuvot tai suositukset ovat luonteeltaan yleisiä – eivät ammatillisia, eivätkä ne sisällä mitään henkilökohtaisia asiantuntijaneuvoja; Mikäli tarvitset tällaista asiantuntijaneuvontaa, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä sellaiseen ammattilaiseen, joka kykenee henkilökohtaisesti auttamaan sinua asiassasi.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Tietoturvaseloste on luettavissa täältä:

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta tietosuojaseloste